På Døsje på Sotra driver vi med produksjon av tørrmørtel til bygg- og anleggsbransjen.

Produksjonen foregår i ett topp moderne pakkeanlegg gjennom selskapet Vestnorsk Mørtel AS.

Vi leverer mørtel i 25kg plastsekker og i Big bags på 1000 kg.


For mer informasjon ta kontakt med Atle Ulveseth (55 15 42 00)

Produktark og sikkerhetsdatablad for tørrmørtel:

2018-06-21_sds_norcem_portland_sementer_no (1).pdf

productdatasheet_ind_onepage_eng_july2016 (1).pdf