Entreprenør

Brødrene Ulveseth AS bygger næringsbygg og boliger for både offentlig og privat sektor. Arbeidene utfører vi både i delte entrepriser eller som totalentreprenør.

Vi har egne avdelinger som utfører grunn-, betong-, og murarbeider.

Vi har lang erfaring og god kultur i bedriften for å jobbe i samspillskontrakter med våre byggherrer.