Klimaklyngen

/fm/d590636e53.jpg

Brødrene Ulveseth signerte 09/06-19 avtale med UiB om rehabilitering av deler av den ærverdige klimaklyngen i Bergen. Prosjektet omfatter en total rehabilitering av Jahnebakken 3 (til høyre på hovedbildet) og ombygging av deler av Allègaten 70. (hovedbygning)

i Jahnebakken 3 skal det hovedsakelig etableres tidsriktige kontorer, samt noen laboratorier i underetasje. I de fleste etasjer fjernes nærmest alle innervegger, slik at kun bærende elementer gjenstår. Hele eksisterende takkonstruksjon av betong rives. Nytt tak med stål som bærende element etableres. Alle vinduer skiftes sammen med alle tekniske anlegg i sin helhet.

I kjeller A70 etableres felles kantine og møteromssenter for alle virksomhetene i klimaklyngen. Nytt inngangsparti til kantinen fra hageanlegget etableres. Innvendig rivning, sanering og ombygging i kjeller.

Arealer (BTA)

J3: Ca. 2 900 m2

A70: Ca. 1 000 m2

Byggene ble fredet i juni 2014

Prosjektet har en kostnadsramme på ca 116 millioner. Vi har oppstart allerede i august 2019 og prosjektet skal stå ferdig i februar 2021.

Vi gleder oss masse til å starte opp denne spennende jobben! 

Informasjon

Byggeår ca 1950 Rehabilitering 2019/2020/2021
Type Rehabilitering
Budsjett 116 millioner
Kontaktperson Odd Jarle Kleppe
Arkitekt