Årstad VGS

/fm/20eadd79c2.jpg /fm/20eadcdc43.jpg

Prosjektet er et tilbygg med tilhørende ombygging til Årstad videregående skole på Krohnsminde i Bergen.

Bygningsanlegget for Årstad videregående skole består av tre bygg med et samlet eksisterende bruttoareal på ca 29.000 m2. A-blokken er fra 1963, B-blokken fra 1969 og bygg C fra 1977. Nybyggsdelen av prosjektet har et samla bruksareal på 2747 m2, og innholder gymsal ogklubbfasiliteter tilknyttet idrettsbanen/garderobe, generelle undervisningsfunksjoner og bibliotek. Tiltaket er utformet som en utvidelse av bygg C med broforbindelse til bygg B. Det skal tilrettelegges for uteareal bl.a. på tak og foran klubbhuset. Bygget har 6 etasjer. BYA ny bebyggelse: 815 m2. Ombyggingsdelen av prosjektet gjelder ombygging i 1 etg bygg B ( det magiske plan) Dette tilsvarer i høydenivå 3 etsaje bygg C. Denne delen omfatter 592 m2 med ombyggingsarbeider (fratukket trapperomsareal.)

Informasjon

Byggeår 2011-2014
Type Rehabilitering
Budsjett 90 mill eks mva
Kontaktperson Arve Nikolaisen
Arkitekt Origo