Nye Nykrohnborg skole

/fm/20eae2eef8.jpg

Ny-Krohnborg skole er omskapt og videreutviklet til et moderne bydelssenter med skole, barnehage, idrettshall og kulturhus som samspillende hovedelementer.

I tillegg til teknisk rehabilitering og opprustning, er det verneverdige skoleanlegget fra 1924 ombygget og tilpasset dagens undervisningsformer i tråd med Kunnskapsløftet og Bergen kommunes skolebruksplan. Konseptutviklingen og ombyggingsarbeidene har skjedd i nært samarbeid med Byantikvaren

Informasjon

Byggeår 2012 (1924)
Type Nybygg, rehabilitering i generalentreprise
Budsjett 150 mill eks mva
Kontaktperson Odd Jarle Kleppe
Arkitekt Arkitektgruppen Cubus og Rambøll