Miljøfyrtårn

Brødrene Ulveseth er stolt av å være sertifisert som miljøfyrtårn. Dette viser at vårt fokus på miljø og bærekraftige løsninger over lengre tid har gitt resultater. Sertifiseringen fokuserer på miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dermed bidrar vi til å oppnå flere av FN`s bærekraftmål. 

Brødrene Ulveseth AS skaper gode arbeids- og bomiljø, vi bygger fleksibelt og arealvennlig og velger løsninger som gir godt inneklima og lavt energiforbruk. Materialer og byggevarer skal ha god kvalitet og mulighet for gjenvinning/ gjenbruk. Videre planlegger vi for bruk av miljøvennlige energibærere.  

Sertifiseringen viser at vi jobber systematisk med å nå våre mål, og at vi gjør det vi kan innenfor vår bransje. Vi som bedrift ønsker å ha et enda større fokus på dette i årene som kommer, og målsetningen er å være blant de beste innenfor vår bransje. 

Som entreprenør på større prosjekter ønsker vi å vise at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.