Brødrene Ulveseth AS - litt om oss

Våre målsetninger
Vi har som mål å være den ledende entreprenørbedrift på kvalitet i vår region.

Kunder
Brødrene Ulveseth A/S skal behandle kundene korrekt i henhold til kontrakter og avtaler, opparbeide god kontakt, samarbeide og gi korrekte råd. Vi skal skape et godt og gjensidig tillitsforhold, slik at våre kunder også senere vil etterspørre våre tjenester og anbefale oss ovenfor andre.

Medarbeidere
Vi skal arbeide for at bedriften har fornøyde ansatte som trives og yter sitt beste. Gjennom å gi våre medarbeidere mulighet til kontinuerlig utdanning og personlig utvikling vil de til enhver tid være kvalifisert til å utføre sine arbeidsoppgaver på en god måte.

Vi vil også sørge for at våre medarbeidere vil ha en positiv holdning til våre kunder og leverandører.

HMS
Bedriften skal aktivt arbeide med Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi har utarbeidet egen internkontrollhåndbok som pålegger alle i vår organisasjon å prioritere og planlegge arbeidet med HMS på linje med produksjon og økonomi. Med dette vil vi sette fokus på å redusere risiko for skader og sykdom, fremme helse og trivsel, samt unngå ulykker.

Internkontroll
Vi skal til enhver tid tilfredsstille kravene til internkontrollforskiften. For å gjennomføre dette har bedriften utviklet og etablert kvalitetsystem basert på NS-ISO 9002. Våre fagfolk utfører egenkontroll som et ledd i den daglige produksjonen. Ved behov benyttes sjekklister for dokumentasjon.