HR leder

Som HR-leder har du overordnet ansvar for HR-funksjonen i selskapet, herunder lover, regler og personal. Du vil også ha ansvar for å sikre kompetanse i selskapet, og ha fokus på oppfølging av medarbeiderne. Du vil få en sentral rolle i utviklingen av selskapet. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og vil samarbeide tett med den øvrige ledergruppen.

Dine viktigste arbeidsoppgaver blir å følge opp personalet – sørge for rekruttering og sikre nødvendig kompetanse i organisasjonen. Vi ønsker at du skal vedlikeholde og videreutvikle våre HR-rutiner, og ha fokus på digitalisering i ditt arbeide. Det er viktig for oss at du har nær kontakt med fagforening og tett dialog med tillitsvalgte. Du vil også få ansvar for å følge opp eksterne avtaler.

Vi ønsker at du har relevant utdanning og erfaring fra tilsvarende stilling innen HR. Du må ha god forståelse for hvordan en organisasjon fungerer gjennom fokus på kompetanse- og lederutvikling og rekruttering. Vi tror også du må ha kjennskap til bransjen for å gjøre en best mulig jobb i en slik rolle.

Som person må du være tillitsbyggende og god på samarbeid på tvers i organisasjonen. Dette lykkes man med om man er god til å kommunisere og er positiv i den forstand at du ser muligheter heller enn begrensninger. I en hektisk hverdag er det viktig at du er strukturert og effektiv.

Hos oss får du jobbe i positivt miljø med mulighet til å være med å videreutvikle bedriften og hele næringskjeden innen bygg og anlegg. Du vil få stor påvirkningskraft i et uformelt miljø, og dyktige kolleger i et solid selskap med godt omdømme.

Er dette noe for deg?

Ta kontakt med en av våre rådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne (91161390) eller Janne Siri Horne (90721164) for en uformell prat.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 20.10.2019. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

Søknadsskjema:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=392&ProjectId=178562&DepartmentId=17553&SkipAdvertisement=true



Brødrene Ulveseth AS er et entreprenørfirma som produserer og utvikler prosjekter i Bergen og omegn. Virksomheten spenner over et vidt felt innen nybygging, rehabilitering, elementproduksjon, eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. Omsetningen har det siste året ligget på opp mot 500 mill på entreprenør driften. Vi er 115 godt motiverte medarbeidere som arbeider i en organisasjon med en flat struktur og godt arbeidsmiljø. Vi har lager og kontorlokaler i Godvik. Våre verdier er basert på etterrettelighet med kompetanse i sentrum på alt vi gjør.


    Søknadsfrist: 20.10-19
    Kontaktperson(er):
    Bjørn Horne (Headvisor) 91161390
    Janne Siri Horne (Headvisor) 90721164