Inger Kristin Ulveseth overtar ledelsen i Brødrene Ulveseth

Inger Kristin er på ingen måte ukjent med selskapet som faren, Atle Ulveseth, har vært med å bygge opp. Etter endt utdanning som sivilingeniør i bygg ved NTNU og noen år i NCC i Oslo, flyttet hun tilbake til Bergen og begynte i familiebedriften. Nå har hun jobbet 11 år i Brødrene Ulveseth, først som prosjektleder og siden som avdelingsleder. I tillegg har hun vært styremedlem i selskapet i 17 år.

– Det var ingen selvfølge at jeg skulle begynne i familiebedriften, men da muligheten bød seg var det ikke vanskelig å si ja. Nå ser jeg frem til å lede selskapet videre, forklarer hun.

Nye impulser i ledelsen

Fredrik Johan von der Fehr overtar Inger Kristins rolle som avdelingsleder i selskapet. Han har flere års erfaring innen undervannsteknologi og byggebransjen. Han er utdannet sivilingeniør i bygg ved NTNU. – Jeg ser frem til å jobbe sammen med gode fagfolk i et solid familieselskap som trekker fortiden med mot fremtiden, sier den nye avdelingslederen.

Atle Ulveseth, som har ledet selskapet siden 1986, er klar for å sende stafettpinnen videre.

– Det er utrolig flott å ha barn som ser mulighetene i familiebedriften, sier Atle, som nå flytter ut av direktørkontoret. Han fortsetter som styreleder i familiebedriften og som leder for selskapet Brødrene Ulveseth Eiendom AS. – Jeg har fortsatt en aktiv rolle i bedriften. Vi har mange spennende prosjekter fremover, legger han til.

Viderefører arven

Brødrene Ulveseth har vært en viktig bidragsyter i utvikling av regionen og har lang tradisjon for å ta samfunnsansvar. Når Inger Kristin nå overtar stafettpinnen, vil hun videreføre det samfunnsengasjementet Brødrene Ulveseth er kjent for.

– Vi står i dag overfor mange av de samme utfordringene som mine forgjengere, men det er nye viktige saker jeg også ønsker å sette fokus på. Vi må blant annet jobbe strategisk for å rekruttere flere ungdommer til bygningsfagene, forteller hun.

Inger Kristin er også opptatt av å se de enorme mulighetene som ligger i digitalisering i byggebransjen. – Familiebedriftens kultur og verdier sitter i ryggmargen og er et kompass i våre veivalg, selv når vi diskuterer ny teknologi, legger hun til.